UI/UX Design

UI/UX Design – termin, który mieści w sobie dwa pojęcia: UI – User Interface i UX – User Experience. Pierwszy oznacza to jak projekt wygląda, a drugi jak on działa.

UI wyznacza jakiego koloru będzie Państwa projekt, czy będzie wygodnie użytkowniku klikać na przyciski, czy będzie czytelny tekst i td.

UX dosłownie znaczy doświadczenie wykorzystania. Na przykład, jakie wrażenie otrzyma użytkownik od korzystania z Państwa strony lub aplikacji, czy da się jemu dojść do celu i jak prosto czy trudno u niego to wyjdzie.