Regulamin

 1. Agencja Medialna GarMax (dalej Wykonawca i/lub Strona) dokłada wszelkich starań aby Podmiot Zamawiający (dalej Zamawiający i/lub Strona) zawsze miał do dyspozycji szeroki wachlarz atrakcyjnych ofert promocyjnych.
 2. Promocje nie łączą się chyba że regulaminy poszczególnych promocji stanowią inaczej.
 3. Rabaty naliczane są od kwot brutto cen zawartych w cenniku szczegółowym chyba że regulaminy poszczególnych promocji stanowią inaczej.
 4. Zamówienie którejkolwiek usługi jest równoznaczne z automatycznym i bezwarunkowym wyrażeniem zgody na zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Promocje obowiązują do odwołania chyba że regulaminy poszczególnych promocji stanowią inaczej.
 6. Promocje zachowują ważność w umowach podpisanych w dniu odwołania promocji.
 7. Regulamin promocji Dwie dodatkowe opcje GRATIS.
  1. Promocja obowiązuje wyłącznie po podpisaniu Umowy.
  2. Promocja dotyczy wyłącznie projektów z Umową podpisaną w okresie trwania Promocji.
  3. Promocja dotyczy wyłącznie usług dodatkowych wymienionych w punktach 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. niniejszego regulaminu.
  4. Promocję Dwie dodatkowe opcje GRATIS można łączyć z promocją 50% rabatu na każdą opcję dodatkową oraz z promocją Świąteczna Zniżka 10% na projekt strony.
 8. Regulamin promocji 50% rabatu na każdą opcję dodatkową.
  1. Rabat obowiązuje wyłącznie po podpisaniu Umowy.
  2. Rabat dotyczy wyłącznie projektów z Umową podpisaną w okresie trwania Promocji.
  3. Rabat obejmuje wyłącznie każdą trzecią i kolejną wybraną opcję dodatkową.
  4. Rabat dotyczy wyłącznie usług dodatkowych wymienionych w punktach 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. niniejszego regulaminu.
   1. Dodatkowa wersja językowa.
   2. Wsparcie techniczne Premium przez 365 dni.
   3. Optymalizacja strony pod pozycjonowanie SEO / SEM.
   4. Projekt logotypu wyróżniającego firmę.
   5. Projekt wizytówki spójny z wyglądem strony internetowej.
  5. Promocję 50% rabatu na każdą opcję dodatkową można łączyć z promocją Świąteczna Zniżka 10% na projekt strony.
 9. Regulamin promocji Świąteczna Zniżka 10% na projekt strony.
  • Rabat obowiązuje wyłącznie po podpisaniu Umowy.
  • Rabat dotyczy wyłącznie projektów z Umową podpisaną w okresie trwania promocji.
  • Promocję Świąteczna Zniżka 10% na projekt strony można łączyć z Promocją 50% rabatu na każdą opcję dodatkową.
 10. Regulamin promocji Zniżka aż 200 zł.
  1. Rabat obowiązuje wyłącznie po podpisaniu Umowy.
  2. Rabat dotyczy wyłącznie projektów z Umową podpisaną w okresie trwania promocji.
  3. Promocja nie dotyczy blogów i sklepów internetowych.
 11. Warunkiem skorzystania z usług Wykonawcy jest zawarcie między Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej umowy o wykonanie serwisu internetowego (dalej Umowa) wraz z odpowiednimi aneksami w szczególności dotyczącymi usług dodatkowych.
 12. Warunkiem skorzystania z usług dodatkowych Wykonawcy jest podpisanie między Zamawiającym i Wykonawcą oddzielnego aneksu do Umowy dla każdej usługi dodatkowej.
 13. Czynność zawarcia Umowy jest dorozumiana jako podpisanie przez Zamawiającego i opieczętowanie pieczęcią firmową Zamawiającego jednego egzemplarza oryginału Umowy wraz z parafowaniem każdej strony oryginału Umowy.
 14. Skuteczne przekazanie na ręce Wykonawcy oryginału Umowy podpisanej przez Zamawiającego zgodnie z definicją zawartą w punkcie 13. niniejszego regulaminu może być dokonane przez Zamawiającego osobiście i/lub za pośrednictwem Poczty Polskiej z opcją za potwierdzeniem odbioru i/lub za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę firmy kurierskiej na koszt Zamawiającego.
 15. Wykonawca uznaje Umowę za zawartą skutecznie w dniu faktycznego odebrania do rąk własnych oryginału Umowy podpisanej przez Zamawiającego zgodnie z definicją zawartą w punkcie 13. niniejszego regulaminu.
 16. Prace nad przedmiotem zawartej Umowy Wykonawca rozpocznie w dniu faktycznego odebrania z rąk Zamawiającego fotokopii i/lub skanu oryginału Umowy podpisanej przez Zamawiającego zgodnie z definicją zawartą w punkcie 13. niniejszego regulaminu i po spełnieniu zapisów zawartych w 5 ust.2 Umowy.
 17. Fotokopia i/lub skan oryginału Umowy podpisanej przez Zamawiającego zgodnie z definicją zawartą w punkcie 13. niniejszego regulaminu może zostać przekazana na ręce Wykonawcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (dalej e-mail) Wykonawcy zawarty w treści Umowy.
 18. Warunkiem skorzystania z ofert promocyjnych Wykonawcy jest zobowiązanie się Zamawiającego do wystawienia pozytywnej opinii polecającej na rzecz Wykonawcy oraz zgody na zawarcie w podpisie pod wyżej wymienioną opinią danych o których mowa jest w punktach 18.1., 18.2., 18.3. niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych licząc od daty uwidocznienia kompletnego ukończonego serwisu internetowego w sieci web pod podanym przez Wykonawcę linkiem i/lub adresem serwera niezależnie od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego i niezależnie od dalszego faktycznego postąpienia spraw rozliczeniowych czy przekazania właściwych dokumentów rozliczeniowych między Stronami.
  1. Imię osoby reprezentującej podmiot zlecający usługę i/lub usługi.
  2. Nazwę handlową i logotyp podmiotu zlecającego usługę i/lub usługi.
  3. Nazwę miasta w którym zarejestrowany jest podmiot zlecający usługę i/lub usługi.
 19. Cennik szczegółowy.
  1. Blog od 850 zł netto.
   1. Każda wersja językowa od 100 zł netto.
   2. Wsparcie techniczne przez 365 dni.
    1. Support Premium 100 zł netto z limitem dwóch godzin miesięcznie.
    2. Support Srebrny120 zł netto z limitem trzech godzin miesięcznie.
    3. Support Złoty 150 zł netto z limitem pięciu godzin miesięcznie.
  2. Strona Biznesowa / Wizytówka do czterech podstron od 1200 zł netto.
   1. Każda dodatkowa podstrona od 150 zł netto.
   2. Każda wersja językowa od 200 zł netto.
   3. Wsparcie techniczne przez 365 dni.
    1. Support Premium 100 zł netto z limitem dwóch godzin miesięcznie.
    2. Support Srebrny120 zł netto z limitem trzech godzin miesięcznie.
    3. Support Złoty 150 zł netto z limitem pięciu godzin miesięcznie.
  3. Sklep internetowy od 1700 zł netto.
   1. Każda wersja językowa od 300 zł netto.
   2. Wsparcie techniczne przez 365 dni.
    1. Support Premium 100 zł netto z limitem dwóch godzin miesięcznie.
    2. Support Srebrny120 zł netto z limitem trzech godzin miesięcznie.
    3. Support Złoty 150 zł netto z limitem pięciu godzin miesięcznie.
  4. Usługi dodatkowe.
   1. Każda rozpoczęta godzina wsparcia technicznego poza pakietem i/lub ponad pakiet to 60 zł netto.
   2. Optymalizacja strony pod pozycjonowanie SEO / SEM – od 150 zł netto.
   3. Projekt logotypu wyróżniającego firmę – od 150 zł netto (przedstawiamy cztery projekty do wyboru).
   4. Projekt wizytówki spójny z wyglądem strony internetowej – od 100 zł netto (przedstawiamy cztery projekty do wyboru).
   5. Tworzenie tekstów na stronę – wycena indywidualna dla każdego serwisu.
   6. Pozycjonowanie SEO / SEM – wycena indywidualna dla każdego serwisu.
   7. Konsultacje w zakresie projektowania serwisu bez podpisania umowy – od 100 zł / 1h netto.
   8. Każdorazowy dojazd do klienta.
    1. W granicach m.st. Warszawy – 50 zł netto.
    2. Poza granicami m.st. Warszawy ale nie dalej niż do 15km od centrum m.st. Warszawy – 100 zł netto.
    3. Poza granicami m.st. Warszawy powyżej 15 km od centrum m.st. Warszawy – 100 zł netto i zwrot kosztów podróży.
   9. Zmiany pakietów wsparcia technicznego.
    1. Usługa migracji do wyższego pakietu wsparcia technicznego w trakcie trwania umowy jest bezpłatna.
    2. Usługa migracji do niższego pakietu wsparcia technicznego w trakcie trwania umowy jest płatna 100zł netto.
    3. Usługa zmiany pakietów wsparcia technicznego przy przedłużaniu umowy jest bezpłatna.
  5. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie są cenami netto.
  6. Do wszystkich cen podanych w niniejszym regulaminie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
 20. Zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń.
  1. Analiza, wycena projektu i podpisanie Umowy.
  2. Konsultacja układu serwisu internetowego, poprawki i akceptacja Zamawiającego.
  3. Rozliczenie 50% wartości Umowy zgodnie z zapisami Umowy.
  4. Projekt końcowy serwisu internetowego, poprawki i akceptacja Zamawiającego.
  5. Rozliczenie Umowy (faktura VAT).
  6. Instalacja serwisu na serwerze klienta.
 21. Szczegółowe zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń zawarte są w Umowie.
 22. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.